Afstandsbediening voor sleepslangbemesting

Sleepslangbemesten is een innovatie in de landbouw om mest uit te kunnen rijden op natte landbouwgronden, zonder dat de bodem beschadigd raakt. Het is de meest bodem-vriendelijke manier van bemesten. De toepassing kan eenvoudig uitgebreid worden met een radiografische afstandsbediening.

Geen schade aan de bodem

Om structuurschade te voorkomen wordt bij sleepslang bemesting gebruik gemaakt van een lichte tractor met een mest-injecteur, in plaats van een zware tankcombinatie zoals deze voorheen gebruikt werd.

Mestpomp op afstand bediend

Bij de mestput staat nog een tractor met een grote pomp. Deze (mest)pomp wordt op afstand bediend met een radiografische Musca afstandsbediening. De bestuurder van de tractor met mest-injecteur kan – als hij klaar is met uitrijden – de pomp niet stoppen aangezien hij soms wel 3 à 4 kilometer verderop in het veld aan het werk is. De bestuurder van de pomptractor verricht tijdens het bemesten echter ook diverse hand- en spandiensten, waardoor hij dus niet constant op de tractor zit.

Pomp uitschakelen met afstandsbediening

Als de bestuurder van de tractor met mest-injecteur de toevoer van de mest wil stoppen, neemt hij via de portofoon contact op met de bestuurder van de pomptractor. Deze schakelt vervolgens de pomp uit met de Musca afstandsbediening.

Snel en gemakkelijk

Op deze manier kan men sneller werken en zal er minder mest onnodig worden uitgestrooid. Bovendien is er sprake van meer bedieningsgemak omdat men op afstand – elke locatie binnen een straal van 700 meter – de pomp kan bedienen.