Roerwerk biogasinstallaties op afstand bestuurd

Steeds vaker worden er afstandsbedieningen ingezet bij biogasinstallaties op landbouwbedrijven. Naast invoerdoseertechniek kent de radiografische afstandsbediening ook toepassingen op mestpompen en roerwerken.

Het roerwerk mixt de mest

Neem het roerwerk. Het roerwerk is ingebouwd in een mestsilo om, zoals de naam al aangeeft, de mest te roeren en daardoor te verdelen. Wanneer de mest de vergister ingebracht wordt is het namelijk belangrijk dat het een homogene massa is. Doordat de dikke fractie zich scheidt van de dunne fractie is het noodzakelijk de mest te mixen ofwel te roeren.

Aangedreven door elektromotor

Het roerwerk bestaat uit één of meerdere armen welke diagonaal in de mestsilo geplaatst wordt. Aan deze arm is een grote propeller bevestigd die zorgt voor de menging van de mest. Deze arm wordt aangedreven door een elektromotor.

IP68 ontvanger Aquarius

Doordat de arm diagonaal wordt geplaatst, steekt de elektromotor boven de hoge mestsilo uit. De enige IP68 ontvanger op de markt, de Tyro Aquarius, wordt op de elektromotor aangesloten. Het grote bereik maakt het mogelijk om het roerwerk, al dan niet meerdere, vanaf het erf in te schakelen.

Draadloze besturingstechniek

De tendens naar alsmaar groter wordende industriële biogasinstallaties stelt ook hogere eisen aan de besturingstechniek. Naast het aantal systemen en de gebruiksintensiteit, stijgt ook het belang en de daarbij verwachte bedrijfszekerheid.

Optimalisatie

Door de dialoog met klant en gebruiker te blijven aangaan weet Tyro Remotes mee te groeien in het stijgende verwachtingspatroon. Uiteraard levert het continu optimaliseren en vernieuwen van de techniek hierbij een eveneens belangrijke bijdrage.