Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door Tyro Remotes

Bij Tyro Remotes is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onze dagdagelijkse bekommernis. Hieronder verstaan wij de verantwoordelijkheid opnemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu. We nemen dus niet enkel de stappen die door de overheid opgelegd worden, maar gaan nog een beetje verder. Dit doen we omdat we sterk geloven in de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en een toekomstgerichte visie hebben.

Dit vertaalt zich in alle bedrijfsbeslissingen die we nemen. We streven niet enkel een hoger bedrijfsrendement na, maar trachten alle kansen te benutten om onze ecologische voetafdruk te beperken en de welzijn van onze medewerkers en de maatschappij dagdagelijks te verbeteren.

Wij doen dit door ons te richten op zaken waar onze impact het grootst is. Waar mogelijk, werken we ook samen met leveranciers en partners. Daarnaast proberen we bij Tyro Remotes een balans te vinden tussen “People, Planet & Profit” beter bekend als de 3 P’s.

People

We trachten het welzijn van de mensen binnen en buiten de onderneming te verbeteren door:

 • Onze medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven
 • Ze te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling, in de brede zin
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden
 • De talenten van onze mensen optimaal gebruiken, ongeacht hun achtergrond (Tyro heeft een breed aanbod mensen in dienst, zoals studenten, allochtonen, mensen die de arbeidsmarkt opnieuw willen betreden, mensen die arbeidsongeschikt waren, … )
 • Het combineren van arbeid met zorg en andere maatschappelijke taken
 • “Native speakers” tewerk te stellen. Klanten worden in hun eigen taal aangesproken, zodat de taal- en cultuurbarrières overbrugd kunnen worden. Op deze wijze zorgen we er niet enkel voor dat onze klanten zich goed voelen bij ons, maar bouwen we ook een duurzame relatie op.

Planet

Ook voor het milieu trachten we ons steentje bij te dragen. Dit doen we door:

 • Innovatie en optimalisatie van ons productieproces. We trachten het benodigd hoeveelheid materiaal tot een minimum te beperken en hebben oog voor materialen die kunnen hergebruikt worden.
 • Optimalisatie van het logistieke proces
 • Verkoop vanuit de binnendienst (onze accountmanagers gaan enkel de baan op als het niet anders kan, hierdoor is er ook geen overbodige CO2 uitstoot).
 • Recycleerbare verpakkingen voor onze producten
 • “Paperless office”. Al onze communicatie gaat via e-mail. Of het nu om offertes, orders of facturen gaat.
 • Afspraken met onze leveranciers omtrent zaken die een impact hebben op de ecologische voetafdruk.
 • Donaties doen aan de Nederlandse Waddenvereniging (link)

Profit

Een derde belangrijke pijler voor Tyro Remotes is Profit. Wij trachten bij te dragen aan een groeiende economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Dit verwezenlijken we door:

 • We houden de ontwikkeling en productie van onze besturingssystemen onder één dak in Nederland. Zo maken we niet enkel optimaal gebruik van de knowhow van de maatschappij, maar wordt er ook werkgelegenheid gecreëerd in de regio.
 • Een erkend leerbedrijf te zijn. Onze sociale betrokkenheid uit zich door onder andere goede banden met diverse onderwijsinstellingen te scheppen en uit te breiden. Jaarlijks ontvangen wij een aantal leerlingen over de werkvloer in verschillende praktijkgebieden.
 • Een ambassadeursrol op ons te nemen voor bedrijven in Twente, door onder andere het winnen van de WTC Twente Export Award 2010.