Wat betekent MVO voor Tyro? Henk van der Meij vertelt meer!

Tyro Remotes Henk van der Meij

Ondernemen anno nu kan niet meer zonder de MVO-principes in acht te nemen bij het nemen en implementeren van beslissingen. Dat vindt ook Henk van der Meij, directeur van Tyro Remotes. Bij alle beslissingen wordt rekening gehouden met het welzijn van de medewerkers, de impact van de eigen activiteiten op de samenleving en het milieu. In steeds vergaande mate wordt van organisaties verwacht dat is nagedacht en zelfs invulling is gegeven aan MVO en dit gaat een stap verder dan alleen de wettelijke verplichtingen volgen. In een interview met Henk van der Meij gaan we dieper in op de betekenis van MVO-ondernemen voor Tyro Remotes. Wat is de meerwaarde van MVO? en wat drijft Tyro Remotes?

Volgens Henk speelt duurzaamheid zowel zakelijk als privé een grote rol.

“Het is niet zo dat je er als persoon in het grote geheel maar weinig toe doet. Met alleen jouw houding en inbreng beïnvloed je ook weer andere mensen en het gaat uiteindelijk ook om de mindset van de grote groep. Thema’s als afvalscheiding en energiekosten reduceren zijn natuurlijk ook thuis vanzelfsprekend. Daarnaast zijn we anders en minder vlees gaan eten en proberen we veel meer lokaal geproduceerd voedsel te kopen”.

Ieder bedrijf zou volgens Henk met MVO bezig moeten zijn. Dit begint al intern bij het ontwikkelen van een prettige omgeving voor medewerkers om in te werken.

“Qua productie werken wij al in een erg schone en het liefst stofarme productieomgeving. Hetgeen ook is doorgezet naar de kantoren waar wij een clean desk policy hebben. Wij werken niet met zware en/of vervuilende machines en werken altijd in een schone en geconditioneerde omgeving.

Dat maakt het behalen van, in absolute zin, veel winst lastig omdat het in de basis al goed geregeld is. Desondanks moet je er, niet alleen omdat er vanuit buitenstaanders maar ook vanuit de medewerkers steeds meer op wordt gelet, mee bezig blijven.”

Naast het MVO-topic “people” zijn er nog veel meer issues waar MVO-ondernemers op moeten letten. Henk ligt toe wat voor Tyro Remotes er toe doet en waar volgens hem de echte meerwaarde ligt.

MVO ondernemen is in mijn optiek een must. Op termijn kan het niet anders dat ieder bedrijf strak met MVO bezig is binnen het bedrijf. Van operationeel tot strategisch management zal het MVO uitgedragen moeten worden, het is/wordt de enige juiste manier van bedrijfsvoering. Het creëert op economisch, sociaal en ecologisch niveau waarde: de 3 P’s, profit, people en planet.

Je kiest niet altijd bewust welk issue de focus krijgt, het gaat deels automatisch door wat er op je pad komt. Daarnaast word je zelf ook steeds beter en steeds meer bewust gemaakt van het belang van alle MVO-topics. Als ik de belangrijkste MVO-topics voor Tyro Remotes moet benoemen, dan zijn het de volgende:

  • Alles eenmaal doen en goed doen, daarop is onze flow ook ingericht.
  • Producten ontwikkelen met een levensduur van minimaal 10 jaar of langer.
  • Internationaal zakendoen.
  • Zorgen voor een prettige werkomgeving.
  • Reparatie van producten is geen verdienmodel en we repareren producten liever niet. Daardoor produceren we meer robuuste producten en hebben we minimale transportkosten.
  • Bij alles wat we doen, zorgen we voor een minimale voetafdruk op de aarde.

De praktijk leert dat het niet eenvoudig is om verantwoord te ondernemen. Veel organisaties blijven hangen in de eerste fases van MVO en activiteiten gebeuren maar weinig gestructureerd. Het doorwerken van MVO in elke vezel van het bedrijf gaat nooit zonder weerstand. Henk heeft gemerkt dat als je focus houdt, je iedereen op den duur meekrijgt. Zeker wanneer ook medewerkers zien dat het vruchten afwerpt.

“Ik denk dat focus het meest belangrijke is om succesvol te zijn op MVO gebied. Het is het beleid dat ertoe doet. Medewerkers willen binnen een bedrijf graag werken aan projecten die bijdragen aan hun persoonlijke groei maar ook aan iets dat groter is dan zijzelf. Ze willen graag een baan hebben waarmee ze positieve impact kunnen hebben op het milieu.

We blijven continu anders tegen zaken aankijken en hebben daarbij een mentaliteit van “gewoon doen”. Binnen ons bedrijf is het normaal dat bij de ontwikkeling van nieuwe producten en productlijnen doelstellingen worden gehanteerd op gebied van beperkt energiegebruik, minimaal gebruik van grondstoffen etc. Dat en ook de standaard manier van werken en voorgaan daarin qua afvalscheiding, hygiëne etc. zorgt ervoor dat motivatie geen groot issue is.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ontwikkelt zich door, en dat vergt van elke organisatie continu inspanningen. In de afgelopen jaren is Tyro Remotes al wat verandering ondergaan richting het MVO, maar volgens Henk zijn ze er nog niet.

“Ik ben erg tevreden over het feit dat we met z’n allen in een prachtig pand zitten met mooie en goede werkplekken waarbij erg goed is gekeken naar isolatie en energieverbruik. Het hele pand is onder andere van LED verlichting voorzien op daglicht niveau. Bijzonder prettig, energiearm, je wordt minder snel moe en het is goed voor de concentratie. Bij een energiescan kortgeleden was dan ook de conclusie dat we bijna niets aan verdere besparing kunnen doen. Wel ligt er nog een taak en een doelstelling op het gebied van duurzame energieopwekking.

In de toekomst gaan we ons richten op energieopwekking door zonnepanelen en/of een warmtepomp. Echter, door de hoge kosten en belemmeringen, zoals extra verzekeringseisen zijn dit soort beslissingen niet van de een op de andere dag gemaakt. We willen Tyro Remotes niet alleen maar door ontwikkelen tot een klimaatneutraal, circulair en sociaal betrokken bedrijf, maar ook iedere inspanning en investering die we doen richten op een sociale en duurzame samenleving. Waarom? Omdat het hoort. Hoe? Gewoon doen en openstaan voor nieuwe inzichten.